Bartłomiej WojtyłaAnna ChudeckaKacper GałuszkaApolonia Kaspera

Franciszek WojtyłaFranciszka Gałuszka

Maciej Wojtyła

l i n k s
DZIECI z -Children with:
Anna Przeczek
Anna Newald
Maria Zalewska

DZIECI -Children:
Karol Wojtyła
Stefania Adelajda Wojtyła
Leon Jan Wojtyła
Kazimierz Wojtyła
Kazimierz II Wojtyła
Józef Wojtyła
NN Wojtyła
Maciej Wojtyła
 • URODZINY [Born]: 01.02.1852, Czaniec
 • 1.ŚLUB [Married]: 03.09.1878, Lipnik 32, to Anna Przeczek
 • 2.ŚLUB [Married]: 16.10.1882, Biała, to Anna Newald
 • 3.ŚLUB [Married]: 22.11.1885 Lipnik [księgi dziś Leszczyny] to Teresa Wenzelis
 • 4.ŚLUB [Married]: 16.02.1889, Biała, to Maria Zalewska
 • ZGON [Died]: 25.09.1923, Wadowice
 • Pochowany na cmentarzu w Białej
 • Zawód: krawiec

  Domy zamieszkałe w Bielsku-Białej.


   

 •  

  Chrzest
    ********************************

   

  ŚLUB 1-1. Żona Anna Przeczek

  .........................................................................................................................

  Świadectwo odbycia Zapowiedzi zamieszkałego w Bielsku:

  Stadtberg - dom nr 20 Macieja Wojtyły.

   w archiwum parafii Narodzenia N M P- Lipnik

   
   

   

   

   

  Protokół przedślubny z Anną nadole strony.

   

  ŚLUB 1-1. Żona Anna Przeczek-Kościelny

   
   

   

  ŚLUB 2-2. Żona-Anna Newald

  Zapowiedzi  3 -Żona dziś fizycznie w parafii Lipnik

   

  ŚLUB 3-3. Żona- Teresa Wenzelis. Dziś fizycznie w parafii na Leszczynach
   
  ŚLUB 3-3. Żona- Teresa Wenzelis

  Dziś fizycznie pozostał w parafii  Lipnik jako błędny bo nie w księdze dla Leszczyn

   To ten zapis powyżej znał Rafał T. Prinke pisząc Poradnik genealoga amatora
  w wydaniu z 2006 roku Tablica nr 15 -na stronie 62. Jako 3 żona Macieja N.N


   

  ŚLUB 4 -4.- Żona Maria Zalewska

   

   

   

  Zgłoszenie urodzonego w Czańcu Macieja Wojtyły zakładu krawieckiego w Białej  10.07.1884.

   

   
   
   
   

                                  Maciej Wojtyła z żoną Marią z domu Zalewską i dziećmi:
                                     Karol Wojtyła-senior [tato św. papieża Jana Pawła II],
                        z przyrodnim rodzeństwem: Stefania Wojtyła i Józef Teodor Wojtyła
                                        ok. 1904 roku po awansie Karola Wojtyły.

               Atelier ,, Helios" Jakuba Gols ul. Zamkowa nr 6 lub już ul. Ratuszowa nr 3 w Białej.

                                                 Zdjęcie z Albumu : "Był wśród nas"
                                                             www.bylwsrodnas.pl

   

  Po prawej stronie zdjęcia widać w tle takie same liście palmy daktylowej.
  Rewersy kartoników firmowych Atelier ,,Helios"  Jakuba Gols vel Golz z Białej.
   
   
   
   
   
    Zgon
    ********************************

   
   
  Zobacz lokalizację tego grobu na cmentarzu w Bielsku-Białej, ul. Cmentarna
   

   

   

   

   

   

   

   
  Protokół przedślubny z parafii św. Mikołaja w Bielsku z 1878 roku z 1 zoną Anną Przeczek.

  Protokoll                               str. 1

   

  welches am 17/8.                                          bei dem Pfarramte zu (-)

  mit nachbenannten Ehewerbern aufgenommen wurde.

   

  B r ä u t i g a m: Wie heißen Sie, wo und wann gebo-

  ren, wer sind oder e waren Ihre Eltern und welcher

  Religion sind Sie? 

   H[err]Mathias Wojtyła Schneider, / aus Czaniec, / ÔÔ  1852, 1. Febr[uar]. /

  der Vater + Franz Wojtyla / Gärtler  u[nd] Gemeinderichter; die Mutter Fran- / ziska geb. Galuszka – r[ömisch] katholisch    

   B r a u t:  

  Fr[äu]l[ein] Anna Przeczek, aus Lipnik  ÔÔ /1852, 19. Juli, der Vater Franz / Przeczek, Bäcker-Luter,  die Mutter Marie / Heß – katholisch.

  [w dacie Anny błąd księdza: poprawnie1853. 07.19

   B r ä u t i g a m: Wo haben Sie gegenwärtig Ihren

  Wohnsitz und wie lange halten Sie sich daselbst be-

  reits auf? 

   In Bielitz seit 6 Jahren / derzeit Stadtberg No / 20

   B r a u t:  Immer in Lipnik No 32

   B r ä u t i g a m: Sind Sie ledigen Standes oder waren

  bereits verheiratet? An wen, und wodurch ist Ihre

  Ehe aufgelöst worden?

   ledig

   B r a u t:  d[ett]o

   B r ä u t i g a m: Handeln Sie bei der gegenwärtig beab-

  sichtigten ehelichen Verbindung frei und ungezwungen?

   frei

   B r a u t: d[ett]o

   

    

  Tłumaczenie tekstu: Beata Ammer –Bistram i Piotr Kenig  

  Protokół                          str.1

   

  jaki został spisany dnia 17/8.                      w urzędzie parafialnym w    (-)

  z niżej wymienionymi kandydatami do małżeństwa.

   

  N a r z e c z o n y: Jak Pan się nazywa, gdzie i kiedy się urodził,

  kim są bądź byli Pańscy rodzice i jakiej jest Pan religii?

   P[an] Maciej Wojtyła krawiec, / z Czańca, / ÔÔ  1852, 1 lutego, /

  ojciec + Franciszek Wojtyła / zagrodnik i sędzia gminny; matka Fran- / ciszka z domu Gałuszka – r[zymski] katolik

   N a r z e c z o n a:

  Panna Anna Przeczek, z Lipnika  ÔÔ  /1852, 19 lipca, ojciec Franciszek / Przeczek, ewangelik, piekarz, matka Maria / Heß – katoliczka.

   N a r z e c z o n y: Jakie jest Pana aktualne miejsce zamieszkania

  i od jak dawna przebywa Pan tamże?

   W Bielsku od 6 lat / aktualnie Stadtberg No / 20

   [Wzgórze miejskie =dziś  ul. Wzgórze Nr 20]

   N a r z e c z o n a:

   Zawsze w Lipniku Nr 32

   N a r z e c z o n y: Jest Pan stanu wolnego bądź był

  Pan już żonaty? Z kim i z jakiej przyczyny małżeństwo

  zostało zakończone?

   wolny

   N a r z e c z o n a:

  jak wyżej

   N a r z e c z o n y: Czy w sprawie aktualnie zamierzonego

  związku małżeńskiego działa Pan dobrowolnie i bez przymusu?

   dobrowolnie

   N a r z e c z o n a:

   jak wyżej 

   

   

   

  Str. 2.

  B r ä u t i g a m: Haben Sie die Zustimmung Ihrer

  Eltern, und auch die Erlaubniß sich verehelichen zu

  können? 

   O

   B r a u t:

   O

   B r ä u t i g a m: Haben Sie keine Eingehung der

  Ehe hindernden Gelübde gemacht? 

   Nein

   B r a u t:

   d[ett]o

   B r ä u t i g a m: Sind Sie mit Ihrer Braut nicht

  bluts- oder bürgerlich verwandt oder verschwägert?

  in welchem Grade? 

   Nein

   B r a u t: Sind Sie mit Ihrem Bräutigam nicht bluts-

  oder bürgerlich verwandt oder verschwägert? in wel-

  chem Grade? 

   d[ett]o

   B r ä u t i g a m: War ihre verstorbene Gattin bluts-

  verwandt mit Ihrer gegenwärtigen Braut? in wel-

  chem Grade? 

   O

   B r a u t: War ihre verstorbener Gatte blutsverwandt

  mit Ihrer gegenwärtigen Bräutigam? in welchem

  Grade? 

   O

   B r ä u t i g a m: Haben Sie einer anderen Person außer

  der gegenwärtigen Braut die Ehe versprochen? welcher

  und wann?   

  Nein 

  B r a u t: Haben Sie einer anderen Person außer dem

  gegenwärtigen Bräutigam die Ehe versprochen? welcher

  und wann?   

  Nein 

  B r ä u t i g a m: Wann haben Sie der gegenwärtigen

  Braut die Ehe versprochen?    

  Seit 10 Monaten 

  B r a u t: Wann haben Sie dem gegenwärtigen Bräu-

  tigam die Ehe versprochen?  

  d[ett]o 

  B r ä u t i g a m: Waren Sie Pathe bei der heiligen Taufe

  oder Firmung eines Kindes Ihrer Braut?     

  Nein 

  B r ä u t i g a m: Waren Sie Pathe bei der heiligen Taufe oder

  Firmung eines Kindes Ihres Bräutigams?     

  d[ett]o

   

  Tłumaczenie tekstu: Piotr Kenig i   Beata Ammer –Bistram

  str.2 

  N a r z e c z o n y: Czy ma Pan akceptację swoich 

  rodziców oraz zgodę na zawarcie związku małżeńskiego?

  O

   N a r z e c z o n a:

  O

   N a r z e c z o n y: Czy nie uczynił Pan żadnych ślubów,

  przeszkadzających w zawarciu małżeństwa? 

  nie 

  N a r z e c z o n a:  

  jak wyżej 

  N a r z e c z o n y: Czy jest Pan ze swoją narzeczoną

  spokrewniony poprzez więzy krwi lub adopcję, bądź spowinowacony?

  w jakim stopniu? 

  nie 

  N a r z e c z o n a: Czy jest Pani ze swoim narzeczonym

  spokrewniona poprzez więzy krwi lub adopcję, bądź spowinowacona?

  w jakim stopniu? 

  jak wyżej 

  N a r z e c z o n y: Czy Pańska zmarła żona była

  spokrewniona poprzez więzy krwi z Pańską aktualną narzeczoną?

  w jakim stopniu? 

  O  

  N a r z e c z o n a: Czy Pani zmarły mąż był

  spokrewniony poprzez więzy krwi z Pani aktualnym narzeczonym?

  w jakim stopniu? 

  O  

  N a r z e c z o n y: Czy obiecał Pan małżeństwo innej osobie

  poza Pana aktualną narzeczoną? Jakiej i kiedy? 

  Nie 

  N a r z e c z o n a: Czy obiecała Pani małżeństwo innej osobie

  poza Pani aktualnym narzeczonym? Jakiej i kiedy? 

  Nie 

  N a r z e c z o n y: Kiedy obiecał Pan aktualnej

  narzeczonej małżeństwo? 

  od 10 miesięcy 

  N a r z e c z o n a: Kiedy obiecała Pani aktualnemu

  narzeczonemu małżeństwo? 

  jak wyżej 

  N a r z e c z o n y: Czy był Pan chrzestnym / świadkiem

  podczas Chrztu Świętego bądź bierzmowania dziecka Pańskiej narzeczonej?  

  nie 

  N a r z e c z o n a: Czy była Pani chrzestną / świadkiem

  podczas Chrztu Świętego bądź bierzmowania dziecka Pani narzeczonego? 

  jak wyżej

   

   
   

  str. 3. 

  B r ä u t i g a m: Haben Sie bei Lebzeiten Ihrer frü-

  heren Frau der gegenwärtigen Braut die Ehe ver-

  sprochen, und sich etwa während dieser Zeit mit

  Ihrer Braut fleischlich vermischt?      

  O  

  B r a u t: Haben Sie bei Lebzeiten Ihres früheren

  Mannes dem gegenwärtigen Bräutigam die Ehe ver-

  sprochen, und sich etwa während dieser Zeit mit

  Ihrem Bräutigam fleischlich vermischt?    

  O  

  B r a u t: Befinden Sie sich etwa schwanger und weiß

  Ihr Bräutigam davon?  

  ?

  B r ä u t i g a m: Können Sie alle diese Ihre Aussagen

  mit gutem Gewissen eidlich bekräftigen?  

  Ja 

  B r a u t:  

  Ja 

  Die beiden Zeugen  

  Wie heißen Sie und welches ist Ihr Stand und

  Wohnort?  

  Haben Sie von den Brautleuten und deren beider-

  seitigen Verhältnissen genaue Kenntniß?

   

  Vermögen Sie die vorstehenden Ihnen mitgeteilten

  Aussagen der Brautleute als wahr und glaubwürdig

  zu bestätigen?

   

  Ist Ihnen etwa ein der von den Brautleuten beabsich-

  tigten Ehe entgegenstehendes Hinderniß bekannt, das

  bei der gegenwärtigen Prüfung nicht zur Sprache

  gekommen wäre?

   

  Können Sie Ihre Aussagen eidlich erhärten?

   

  Actum ut supra

   

  Mathias Wojtyła

  Anna Przeczek

   

   

  Tłumaczenie tekstu: Piotr Kenig i   Beata Ammer –Bistram

   

  N a r z e c z o n y: Czy za życia Pańskiej poprzedniej

  małżonki obiecał Pan małżeństwo aktualnej narzeczonej,

  i czy może obcował z nią cieleśnie? 

  O  

  N a r z e c z o n a: Czy za życia Pani poprzedniego

  małżonka obiecała Pani małżeństwo aktualnemu narzeczonemu,

  i czy może obcowała z nim cieleśnie? 

  O  

  N a r z e c z o n a: Czy jest Pani może w ciąży

  i czy Pani narzeczony o tym wie? 

  ?  

  N a r z e c z o n y: Czy może Pan wszystkie swoje powyższe zeznania

  z czystym sumieniem potwierdzić przysięgą?  

  tak 

  N a r z e c z o n a:  

  tak 

  Obaj świadkowie

   

  Jak Państwo się nazywają, jaki jest Wasz zawód i miejsce zamieszkania?

   

  Znacie dobrze narzeczonych i ich wzajemne stosunki?

   

  Czy przedstawione Wam powyższe zeznania narzeczonych

  możecie potwierdzić, jako prawdziwe i wiarygodne?

   

  Czy jest Wam może znana jakaś przeszkoda, stojąca na przeszkodzie

  zamierzonego przez narzeczonych małżeństwa, o której nie było mowy

  w niniejszym protokole?

   

  Czy możecie swoje wypowiedzi wzmocnić przysięgą?

   

  Actum ut supra

   

  Mathias Wojtyła

  Anna Przeczek

   

  Bei Mischehen:                                                        str. 4

   

  Ist es Ihr ernstlicher und freier Wille: alle Kinder,

  welche Ihnen aus der zu schließenden Ehe geboren

  werden (oder bereits außerehelich geboren worden

  sind) im katholischen Glauben erziehen zu lassen, und

  auch auf keine Weise den anderen Gatten in dem

  Bekentnisse und der Uebung des katholischen Glaubens

  zu hindern oder zu stören?

   

  Erklären Sie alles dieses an Eides Statt?

   

  Pfarramt                                           am

    

  1878

  Mathias Wojtyła

  hier [w domyśle Bielsko]

  Anna Przeczek

  Lipnik

   

  Aufbiet[hungs]

  Prot[okoll]

  3’ bez. 17/8 78

  78 [skrót niezrozumiały]

   

  Der Kündschein behoben

  2/9 78 [skrót niezrozumiały]

   

   

  Tekst przepisali: Beata Ammer–Bistram i Piotr Kenig
   

  Przy małżeństwach mieszanych:       str.4

   Czy jest Państwa szczerą i wolna wolą: wszystkie dzieci,

  jakie narodzą się Państwu z mającego być zawartym małżeństwa

  (bądź już się urodziły nieślubnie) wychować w wierze katolickiej,

  oraz w żaden sposób drugiemu małżonkowi

  nie wzbraniać lub nie przeszkadzać

  w wyznawaniu i praktykowaniu wiary katolickiej?

   

  Składacie Państwo oświadczenie względem tego wszystkiego w miejsce przysięgi?


  Urząd Parafialny....                                  
  dnia ....

   

  1878

  Mathias Wojtyła

  w miejscu [ w domyśle Bielsko]

  Anna Przeczek

  Lipnik

   

  Protokół

  Zapowiedzi

  3’ bez. 17/8 78

  78 [skrót niezrozumiały]

   

  Świadectwo zapowiedzi odebrano

  2/9 78 [skrót niezrozumiały]