Wykaz mieszkańców Lipnika, Leszczyn i Biała przedmieście,
do zapłaty podatku gruntowego w 1881 roku.
Archiwum Państwowe Katowice oddz. Bielsko-Biała, zespół korespondencja gminy Lipnik sygn. 13/20/43
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
  Przedmieście Biała .
Ciekawostką jest podleganie po Lipnik domu Cechu sukienników bialskich.
Ten cech został założony właśnie na gruntach dworskich Lipnika. Zobacz więcej lokacja Biała.