Przepisy o spisach ludności Galicji.
Ustawa z dnia 29 marca 1869 r. Dziennik Ustaw krajowych Nr. 25.