K.u.K -Verordnungsblatt Keiserlich und Königliche herr Patent.
Zbiór ustaw o prowadzeniu metryk z 1791 r.
.

     
     
     
 

...

 
     
 

 
 

 

 
   
 

 

 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
 

 

 
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 

 
     
     
 

 
 

 

 
 

Przykład strony do ewidencji zmarłych
w Parafii z księgi Lipnik- przysiółek Biała.

 
     
   
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  .