W zapisach widzimy, że Karol Wojtyła chodził 3 lata do szkoły średniej w Bielsku.
[Real Schule ] Mieściła się w budynku zespołu szkół średnich.
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  Szkoła istnieje do dziś, zdjęcia współczesne ok. 2009roku.  
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
     
  W zapisach widzimy, że Karol Wojtyła chodził 5 lat do szkoły podstawowej [ Ludowej ] w Białej.[ Volksschule ]  
     
   
     
   
     
  Maciej Wojtyła opłacał  rocznie za naukę syna w 1 roku 3 floreny 35 kreuzer.
w następnych latach  1 floren 25 kreuzer.
 
     
  Zobaczmy jakie to były monety.