Ustawa CK o prowadzeniu ksiąg parafialnych-metrykalnych wyznania Mojżeszowego w Galicji.
Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych
dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwem Krakowskim rok 1876, Nr.55.
Obwieszczenia ck Namiestnictwa z 14.09.1876 r. (l. 42884),
oraz Ministerstwa Wyznań z 15.03.1875 r.(l.12944 )
Weszła w życie 01.01.1877 roku.

   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  Cytowana w §1. ustawa z 10 czerwca 1868 roku.  
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  Synagoga lipnicka. (Bialska) więcej  
     
   
 
Synagoga stała u zbiegu ulic dziś Kazimierza Wielkiego i ul. Krakowskiej.
 
   
     
   
     
   
     
   
     
  Zobaczmy na kilku przykładach jak wyglądał zachowana
do dziś księga zgonów izraelitów z Lipnika-Białej.