Historyczne pieczęcie miasta Biała

[dziœ dzielnica Bielsko-Biała] [Bielitz-Biala]