***

Katalog Odlewni Dzwonów Firmy Schwabe z Białej koło Bielska

 z koło 1936 roku. Dziś Bielsko-Biała

***
  ********************************************************************************************************  
   
  Katalog podzielony na 10 plików w PDF nalezy pobrać kolejno  wszystkie aby mieć kompletny katalog.Publikacja w 2016 jan motak  
  Pobierz Pdf .część-1  
  Pobierz Pdf .część-2  
  Pobierz Pdf .część-3  
  Pobierz Pdf .część-4  
  Pobierz Pdf .część-5  
  Pobierz Pdf .część-6  
  Pobierz Pdf .część-7  
  Pobierz Pdf .część-8  
  Pobierz Pdf .część-9  
  Pobierz Pdf .część-10  
     
  Artykuł p. Piota Keniga w ,, Relacje interpretacje" o firmie i rodzinie Schwabe z Bielitz-Biala w Śląskiej Bibliotece  cyfrowej. Artykuł na Stronach  22-25

...................................................................

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=217488&from=publication

.....................................................................................

 
   
  Kontakt: jan2007@o2.pl